Hoofdmenu

Genealogie

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

Hoekema-1975, p 274. / Naamsaanneming Grouw 1811: a. Lieume Sjoerds Schaaff, tekent v.d. Schaaf, ovl. 1820, timmerman die zich naar de schaaf noemt; Fokke Haijtes van der Schaaff, tekent Schaaf, ovl. 1862, timmerknecht.

Gevonden op de website van Meertens (zoeklink).