Hoofdmenu

Genealogie

[EN]We know that Jacobus Hendrikus van der Schaaff published quite some works. These were found on the Internet:

  • See Dutch text for details

[NL]Van Jacobus Hendrikus van der Schaaff zijn een aantal publicaties bekend, de volgende zijn gevonden op het Internet:


Jacobus Hendrikus heeft in 1848 in Amsterdam een boek gepubliceerd bij uitgever Weytingh & van der Haart.

Het boek staat omschreven als: 'Proeve van vergelijking tusschen Nederland, als gemeenebest in 1743, en Nederland, als koningrijk in 1843, zoo in betrekking tot deszelfs staatkundigen, als zedelijkentoestand.'

VIII,300,[2]p. Contemp. half linnen, gesleten.

Gevonden via NVvA, bij Antiquariaat Matthys de Jongh te Zutphen.

Deze publicatie is ook bij de Koninklijke Bibliotheek te vinden.

Proeve van vergelijking tusschen Nederland, als gemeenebest in 1743, en Nederland als koningrijk in 1843, zoo in betrekking tot deszelfs staatkundigen, als zedelijken toestand

Auteur: Schaaff, J.H. van der
Titel: Proeve van vergelijking tusschen Nederland, als gemeenebest in 1743, en Nederland als koningrijk in 1843, zoo in betrekking tot deszelfs staatkundigen, als zedelijken toestand / door J.H. van der Schaaff
Uitgave: Amsterdam : Weyting & Van der Haart
Jaar: 1848
Opbouw: VIII, 300 p. 24 cm
Signatuur: 3100 D 21 (ter inzage) (Aanvraag indienen)
Bronbestand: Algemene Catalogus

Een tweede vermelding:

14. Mr. J.H. van der Schaaff, Mijne herinneringen aan de feestviering van het tweede eeuwgetij der Utrechtsche Akademie, Utrecht, 1836, pag. 207, GAU, bibl.sign. VV 16, 1836.

Gevonden op de website van Gert Jan Röhner, coördinator studiezalen van Het Utrechts Archief, Bibliografie C. van Leeuwen als noot bij het verhaal (http://home.wxs.nl/~grohner/leeuwen.html).

De publicatie van J.H. van der Schaaff uit 1838 bevindt zich in de bibliotheek van Het Utrechts Archief (bibl.sign. VV G 6(1)). Het werk omvat ca. 130 pagina's en is te fotokopieren op ca. 65 pagina's A4. De kosten zullen dan ongeveer 40 gulden gaan worden. Mocht u de kopieen willen bestellen, kunt u mij dat laten weten. Met vriendelijke groet, G.J. Rohner


Een derde vermelding bij de Koninklijke Bibliotheek.

De brief van W. P. Tiddy, agent van het Britsch en buitenlandsch bijbelgenootschap ... in antwoord aan den Bisschop van Dardani� ... op deszelfs mandement tegen het verspreiden en lezen der heilige schriften

Auteur: Tiddy, W.P. Medewerker: Schaaff, J.H. van der Titel: De brief van W. P. Tiddy, agent van het Britsch en buitenlandsch bijbelgenootschap ... in antwoord aan den Bisschop van Dardani� ... op deszelfs mandement tegen het verspreiden en lezen der heilige schriften / be��rdeeld, toegelicht, en met eenige ophelderingen vermeerderd door een lid van het Amsterd. Bybelgenootschap [J.H. van der Schaaff] Uitgave: Amsterdam : A.B. Saakes Jaar: 1847 Opbouw: 16 p. in-8  Classificatie: (KB) 0125 k  Signatuur: Pflt 28451 (ter inzage) (Aanvraag indienen) Bronbestand: Algemene Catalogus


Een vierde publicatie, ook bij de Koninklijke Bibliotheek.

Proeve van een juridisch theologisch onderzoek, naar de veroordeeling van Jezus Christus zoo voor den Romeinschen landvoogd Pontius Pilatus

Auteur: Schaaff, J.H. van der
Titel: Proeve van een juridisch theologisch onderzoek, naar de veroordeeling van Jezus Christus zoo voor den Romeinschen landvoogd Pontius Pilatus / J.H. van der Schaaff
  Aanhangsel op de Proeve ...
Uitgave: Amsterdam : L. Romijn
Jaar: 1850
  1849
Opbouw: VIII, 122 p. in-8
Relatie: Met: Aanhangsel op de Proeve ...; Amsterdam, 1850 -
Signatuur: 252 C 97 (ter inzage) (Aanvraag indienen)
Bronbestand: Algemene Catalogus

Een vijfde publicatie, ook bij de Koninklijke Bibliotheek.

Proeve eener verhandeling over den aard, de eigenschappen en het karakter der hedendaagsche philanthropie

Auteur: Schaaff, J.H. van der
Titel: Proeve eener verhandeling over den aard, de eigenschappen en het karakter der hedendaagsche philanthropie / door J.H. van der Schaaff
  Proeve eener verhandeling over de hedendaagsche philanthropie
Uitgave: Amsterdam : Weytingh & van der Haart
Jaar: 1846
Opbouw: VIII, 88 p. 23 cm
Annotatie: Titel op pag. voor titelpag.: Proeve eener verhandeling over de hedendaagsche philanthropie
Classificatie: (NBC) 71.68 sociaal gehandicapten
Trefwoord: Liefdadigheid
  Armenzorg
  Nederland
  184X
Signatuur: 194 N 26 (ter inzage) (Aanvraag indienen)
Bronbestand: Algemene Catalogus

Een zesde publicatie, ook bij de Koninklijke Bibliotheek.

Proeve van onderzoek over het verschil tusschen den voormaligen en hedendaagschen vorm van procederen met betrekking tot de leer van het bewijs der misdrijven; naar aanleiding van de gevoerde Procedure, inzake van den Procureur-Generaal, bij het Provinciaal Geregtshof van Noord-Holland, tegen J... H..., beklaagde wegens moedwillige brandstichting in een gebouw

Auteur: Schaaff, J.H. van der
Titel: Proeve van onderzoek over het verschil tusschen den voormaligen en hedendaagschen vorm van procederen met betrekking tot de leer van het bewijs der misdrijven; naar aanleiding van de gevoerde Procedure, inzake van den Procureur-Generaal, bij het Provinciaal Geregtshof van Noord-Holland, tegen J... H..., beklaagde wegens moedwillige brandstichting in een gebouw / J.H. van der Schaaff
Uitgave: Amsterdam : Weytingh & Van der Haart
Jaar: 1845
Opbouw: 77 p. 8�
Signatuur: 1129 E 42 (ter inzage) (Aanvraag indienen)
Bronbestand: Algemene Catalogus

Een zevende publicatie, ook bij de Koninklijke Bibliotheek.

Levens-schetsen van eenige voorname mannen, die in vroegeren tijd, binnen de stad Haarlem geboren zijn, of die aldaar sints de laatste jaren, gewoond hebben

Auteur: Schaaff, J.H. van der
Titel: Levens-schetsen van eenige voorname mannen, die in vroegeren tijd, binnen de stad Haarlem geboren zijn, of die aldaar sints de laatste jaren, gewoond hebben : leer- en leesboek ten dienste der Nederlandsche jeugd. Met eene voorafgaande beschrijving van gemelde stad, en eenige van derzelver voornaamste lotgevallen / door J.H. van der Schaaff
Uitgave: Haarlem : J.B. van Loghem
  Haarlem : J.B. van Loghem en zoon
Jaar: 1844
Opbouw: VIII, 123 p. 23 cm
Annotatie: Met een opdracht Aan Ne�rlandsch jongelingschap in het algemeen, en aan die van Haarlem in het bijzonder en een Voorberigt, gedateerd 1844
Trefwoord: Haarlem
  Samenspraken
  Biografische verhalen
  Informatieve boeken
ISBN: (Ing.)
Signatuur: 557 L 68 (ter inzage) (Aanvraag indienen)
Bronbestand: Algemene Catalogus

En weer een "Proeve van", de achtste publicatie, ook bij de Koninklijke Bibliotheek.

Proeve van onderzoek naar den echten zin en bedoeling van art. 342 van het Nederlandsche Burgerlijk Wetboek met eenige aanmerkingen over hetzelve naar aanleiding van den heer G.J.A. Goll van Franckenstein, eenige kwesti�n bevattende; uit het Nederlandsch regt, en inzonderheid met betrekking tot de vraag: Over de al of niet geoorloofdheid van het onderzoek naar het vaderschap

Auteur: Schaaff, J.H. van der
  Goll van Franckenstein, Gerardus Janus Adolphus
Titel: Proeve van onderzoek naar den echten zin en bedoeling van art. 342 van het Nederlandsche Burgerlijk Wetboek met eenige aanmerkingen over hetzelve naar aanleiding van den heer G.J.A. Goll van Franckenstein, eenige kwesti�n bevattende; uit het Nederlandsch regt, en inzonderheid met betrekking tot de vraag: Over de al of niet geoorloofdheid van het onderzoek naar het vaderschap / [door J.H. van der Schaaff]
Uitgave: In 's-Gravenhage : bij de Gebroeders Van Cleef
  bij de Gebroeders Van Cleef : Te Amsterdam
Jaar: 1843
Opbouw: IV, 39 p. 24 cm
Signatuur: 805 G 11 (ter inzage) (Aanvraag indienen)
Bronbestand: Algemene Catalogus

Proeve zoveel, de negende publicatie in onze lijst, ook bij de Koninklijke Bibliotheek.

Proeve van een geregtelijk geneeskundig onderzoek, betreffende de vraag: In hoeverre dronkenschap, aanleiding gevende tot de misdaad van moord, in de toerekening van straf in aanmerking komt ...

Auteur: Schaaff, J.H. van der
Titel: Proeve van een geregtelijk geneeskundig onderzoek, betreffende de vraag: In hoeverre dronkenschap, aanleiding gevende tot de misdaad van moord, in de toerekening van straf in aanmerking komt ... / J.H. van der Schaaff
  Proeve van een geregtelijk onderzoek, ...
Uitgave: Amsterdam : M. Schooneveld en zoon
Jaar: 1838
Opbouw: 176 p. in-8
Trefwoord: PRJ [Metamorfoze - Geselecteerd 1830/1839]
Signatuur: 891 A 24 (ter inzage) (Aanvraag indienen)
Bronbestand: Algemene Catalogus

Publicatie nummertje 10, ook bij de Koninklijke Bibliotheek.

Vrijmoedige bedenkingen van mr. J. H. aan de schrijvers van De Weegschaal, over zeker vertoog, getitelt: Aanstellingen tot regters, in no. 2 van derzelver tijdschrift, over de maand Februarij 1819, voorkomende

Auteur: H., J.
Titel: Vrijmoedige bedenkingen van mr. J. H. aan de schrijvers van De Weegschaal, over zeker vertoog, getitelt: Aanstellingen tot regters, in no. 2 van derzelver tijdschrift, over de maand Februarij 1819, voorkomende
  Vrijmoedige bedenkingen aan de schrijvers van de Weegschaal
Uitgave: Arnhem : C.A. Thieme
  Thieme, C.A. Arnhem
Jaar: 1819
Opbouw: [II], 34 p. 8�
Annotatie: J.H. is J.H. van der Schaaff
  Saakes 7 (1819), p. 75 ; Knuttel 24800
Classificatie: (KB) 0171 ada
ISBN:  
Signatuur: Pflt 24800 (ter inzage) (Aanvraag indienen)
Bronbestand: Algemene Catalogus