Hoofdmenu

Genealogie

Een motorfiets is relatief klein en wendbaar, zeker vergeleken bij de meeste auto's. Wanneer motorrijders aan een file voorbij kunnen rijden, zorgen zij er voor dat deze file niet onnodig lang wordt. Bovendien zijn de meeste motoren niet gemaakt om stil te staan. Het is vermoeiend voor de berijder, en de koeling van mens en techniek kan in de knel komen. Tenslotte beschikken motorfietsen niet over een kreukelzone, dus moeten zij altijd proberen te vermijden, achter aan een file te moeten staan.

Het volgende artikel beschrijft de gedragsregels in Nederland.
Op motornet.be staan de gedragsregels in België.

Onderstaande tekst is ontleend aan een folder die ik begin jaren '90 van de KNMV heb ontvangen. Ik ben dus niet de auteur, maar in mijn dagelijks rijden onderschrijf ik deze nederlandse gedragsregels.

Motorrijders en files

Sinds de invoering van het 'nieuwe' RVV in 1991, staat niet meer expliciet in de wet dat het verboden is om op de motor een langzaam rijdende of stilstaande file in te halen. Prettig, want een motorfiets is relatief klein en wendbaar, zeker vergeleken bij de meeste auto's. Wanneer motorrijders aan een file voorbij kunnen rijden, zorgen zij er voor dat deze file niet onnodig lang wordt. Bovendien zijn de meeste motoren niet gemaakt om stil te staan. Het is vermoeiend voor de berijder, en de koeling van mens en techniek kan in de knel komen. Tenslotte beschikken motorfietsen niet over een kreukelzone, dus moeten zij altijd proberen te vermijden, achter aan een file te moeten staan.

In de dagelijkse praktijk zien we dat motorrijders op verschillende manieren langs en en tussen de file gaan. Om niet steeds weer te hoeven discussiëren wat wel en wat niet verantwoord is, hebben we wat tips voor het gedrag in de file opgeschreven, waar iedereen vrede mee kan hebben. Laten we het een gedragscode noemen, die net zoals de bekende motorrijdergroet bij het motorrijden hoort. Als je je daar aan houdt, voorkom je bovendien mogelijke irritatie bij de automobilisten die je inhaalt.

Hoe haal je bij voorkeur in

Gebruik de ruimte tussen de rijen wachtende auto's op een aangepaste manier. Je hebt geen recht op het gebruik van deze ruimte, maar het wordt gedoogd. Bij een ongeval kan (een deel van) de schuld aan de motorrijder worden toegeschreven, afhankelijk van de situatie en het gedrag van de motorrijder.

Rijd met aangepaste snelheid langs een (rijdende) file. Zorg er voor dat het snelheidsverschil tussen jou en de file niet meer is dan circa 10 km/uur. Op die manier kun je per auto kijken of je deze veilig voorbij kunt rijden.

Voeg weer in als de file sneller gaat rijden dan stapvoets en rijd mee met de file. Gebruik je richtingaanwijzer om aan te geven dat je invoegt. Wees er bedacht dat als er 'gaten' in de file vallen, automobilisten geneigd zijn om onverwachts van rijstrook te wisselen. Een reden te meer om in te voegen wanneer de file sneller gaat rijden.

Wees bij een stilstaande file, zeker in de zomerperiode, bedacht op plotseling openzwaaiende autoportieren.

Als je met meerdere motorrijders bent, gedraag je dan hetzelfde en rijd rustig achter elkaar tussen de file door.

Hoe nader je een file?

Als je een file nadert, gebruik dan je spiegels om te zien of de auto's achter je tot stilstand komen. Verminder geleidelijk snelheid en attendeer het achteropkomende verkeer door een signaal met je alarmlichten of je remlicht te geven.

Als je als laatste in de file staat, gebruik dan ook je alarmlichten of je remlicht om het achteropkomende verkeer op jouw aanwezigheid te attenderen. Houd altijd voldoende afstand tot de voorganger en probeer, als dat mogelijk is, je tussen de rijen met wachtende auto's op te stellen. Die kunnen een eventuele klap beter opvangen dan jouw motorfiets.

Waar haal je absoluut niet in?

Diverse delen van de rijbaan zijn uitdrukkelijk niet bestemd als inhaalstrook; ook niet voor motorrijders. Het is in de eerste plaats verboden, daarnaast ook onveilig. Immers, op sommige weggedeelten ligt vaak veel troep, wat een valpartij of tot een lekke band kan leiden.

Rijd om een file te passeren nooit over: vluchtstroken, doelgroepstroken, afgezette rijstroken, verdrijvingvlakken (ook bekend als sergeantstrepen), puntstukken (de wit gekleurde en soms verraderlijk gladde taartpunten op het wegdek) en tenslotte redresseerstroken (de smalle strook asfalt tussen de linker rijstrook en de vangrail).

Automobilisten en motorrijders samen

Om het passeren van een stilstaande of langzaam rijdende file veilig te laten verlopen moet de motorrijder de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Daarvoor is deze gedragscode opgesteld. Maar met een beetje hulp en begrip van u als automobilist kan het samenspel met motorrijders nog vloeiender en dus veiliger verlopen.

* Laat wat ruimte vrij

Motorrijders rijden bij voorkeur in de ruimte tussen de meest linker file en de rij auto's rechts daarvan. U maakt het inhalen veiliger door deze ruimte zo veel mogelijk vrij te laten. Meestal is het al voldoende als u in het midden van uw rijstrook rijdt, soms helpt het enorm als u enigszins rechts of links (afhankelijk van de strook waarop u zit) stuurt.

* Let op bij richtingsverandering

Filerijden betekent soms een strook opschuiven door een wegversmalling. Als u van baan verandert, geef dan duidelijk richting aan en let op of u niet wordt ingehaald door een motorrijder.

* Zet geen portieren open

Een auto kan flink heet worden als hij een tijdje in een file staat. Zwaait u dan niet uw portier open om extra frisse lucht binnen te krijgen en let er ook op dat uw passagiers dat niet doen. Kunt u zich voorstellen wat het voor een motorrijder betekent als zo'n portier vlak voor hem of haar openvliegt?

Wie onderschrijven deze gedragscode?

De gedragscode wordt gedragen door het Korps Landelijke Politiediensten, Politie Verkeers Instituut, Regiopolitie Amsterdam/Amstelland, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland, Motorrijders Aktiegroep, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging, Rijksdienst voor het Wegverkeer, ANWB, Rijkswaterstaat, Stiching Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, RAI, BOVAG, Veilig Verkeer Nederland, Stiching CBR en de Verkeerschout van het Arrondisementsparket in Amsterdam.