Hoofdmenu

Genealogie

Skype Me™!

De eerste tekenen van het nieuwe dispuut binnen het U.M.T.C. werden op 9 oktober 1989 geformaliseerd. Nadat vrij snel duidelijk werd dat de oprichters op dezelfde gedachtenlijn zaten, werden de aanstaande dispuutsgenoten aangeschreven door onze eerste grote bek:

Dit dispuut, dat keihard beter zal zijn dan Palmarias, een grotere bek zal hebben dan Coronax en nog beestachtiger zal zijn dan Raggus, ... Inderdaad, dit is een illuster gezelschap, bestaande uit personen die reeds nu bekend c.q. berucht zijn in de gelederen van het U.M.T.C.

Na een aantal belangrijke zaken geregeld te hebben (je moet toch een identiteit hebben), werd het dispuut voorgedragen aan de praeses van het U.M.T.C. Op 16 maart 1990 werd het Dispuut DionySos binnen het Utrechts Mechanisch Technologisch Corps geïnstalleerd door Marinus Jansen, toenmalige beschermheer van het U.M.T.C. Fragmenten uit zijn rede:

Oorspr: Godheid van het ontluikend leven in de natuur, i.h.a. de vruchtbaarheid.

De verering van D vloeit ineen met die van een inheems godheidje dat zo zijn cultuur beschermde.

D is een voorspellende god, hij orakelde te Delphi lang voor die plaats door het orakelen mondiale bekendheid verkreeg. Gezien de tamelijk chaotische cultuur rond D stamt de thans nog wel toegepaste Delphi methode om toekomstige zaken te voorspellen wellicht van hem af.

In 496 voor Chr. werd de verering van D ook in Rome ter hand genomen en daar werd hij zowel Libu als Bacchus genoemd.

De verering (herriner u: oorspr. "orgiën") verkrijgen mondiale bekendheid als Bacchanalen en leiden tot een verbod : Het senatus consultum de Bacchanalibus (186 v. Chr).

D wordt veel aangetroffen op afbeeldingen, meest met wijnrank en wijnbeker in de hand, soms ook als aangeschoten feestganger.

Tenslotte : van D wordt verondersteld dat hij als te vroeg geboren kind van Zeus, verwekt bij ene mej. Semele, door Zeus in diens heup genaaid werd en zo tot rijpheid kwam.

Laten we die analogie volhouden en hopen dat DionySos, ingenaaid in het U.M.T.C. tot grote rijpheid mag uitgroeien en dat de S.O.S. toevoeging u waakzaam doet zijn dat de senaat van het U.M.T.C. niet tot eenzelfde actie gedwongen wordt als de Romeinse senaat in 186 v.Chr.

Het motto van DionySos is "Bibo, ergo sum!", afgeleid van de bekende uitroep van Rene Descartes die toch meer dacht dan dronk dan wij dachten.

De naam DionySos is afgeleid van Dionysus. Edoch, wij doen meer dan Bacchus deed. Wij doen dat niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor anderen. Om die hulp te symboliseren zijn de laatste 3 letters gelijk het S.O.S. geschreven. Om het geheel de schoonheid te geven die het verdient is de 'S' in het midden verrezen, gelijk onze status die boven die van anderen verrijst.

De leden van DionySos, alleen heren, zijn bepaald geen onbekenden bij/van het U.M.T.C., al was het alleen maar vanwege het werk dat voor het U.M.T.C. wordt verzet. De heren van DionySos zijn stuk voor stuk actief voor de vereniging (geweest) als bestuurslid en/of commissaris. Activiteiten waarvoor bijna al onze oud-leden door het U.M.T.C. zijn geëerd.

Nieuwsflits

Jacobus Hendrik

Er is weer een nieuwe boom gevonden, beginnende bij Jacobus Hendrik van der Schaaff (< 1800).

Genealogy Stats

Login Form