In het onderzoek naar de genealogie van de Van der Schaaff, Vander Schaaff en Vanderschaaff geslachtsnamen, zijn nu meer dan 900 personen gevonden. Deze zijn in de namenlijst te vinden.

In deze namenlijst zijn de volgende stambomen te onderkennen:

  • De eerste beschrijft de stamboom onder Johannes Ipes uit 1735. Hierin staan ook de emigranten die in Amerika terecht zijn gekomen.
  • De tweede is een stamboom onder Jan Hendrik van der Schaaff, deze is 6 generaties groot.
  • De derde is een stamboom onder Johannes van der Schaaff, deze is 4 generaties groot.
  • De vierde is een stamboom onder Maximiliaan Lodewijk van der Schaaff, 2 generaties groot.
  • De vijfde is Folkert Johannes.
  • De zesde is Johanna van der Schaaff, waarschijnlijk hoort deze onder de Jan Hendrik tak thuis (dit wordt nog onderzocht), 2 generaties groot.

De Johannes Ipes boom omvat 8 generaties en start in 1735. Hierbij zijn ook de emigranten naar Amerika te vinden. Jan Jans uit 1800 emigreerde in 1849 met zijn vrouw Jennetje Ruurds de Jong en hun kinderen. Er is nog geen verbinding met de Jan Hendrik boom gevonden. Deze is er vermoedelijk wel en zal waarschijnlijk blijken bij het verwerken van de onverwerkte gegevens.

Lees meer: Johannes Ipes

Sonja Eskind - Van der Schaaff (Indiana, USA) schrijft op 29-11-1999: "I will try to see if I can get some more information from the people around Erie, Pennsylvania here. They came from Friesland to America (Hudson) around 1853. They actually write their names as 'van der Schaaff, with two ff's."

Lees meer: Jan Hendrik van der Schaaff

Gegevens van een tweede Van der Schaaff stamboom zijn aangeleverd door Erik van der Schaaff.  Oorspronkelijk was dit de Johan Hendrik tak, maar van hem zijn de voorvaderen achterhaald tot Johannes.

Lees meer: Johannes van der Schaaff

Gegevens van de vierde Van der Schaaff stamboom zijn aangeleverd door Ileana Melita van der Schaaff. Van deze boom is (nog) niet veel bekend.

Lees meer: Maximiliaan Lodewijk van der Schaaff

We gaan terug in de tijd, hopend dat we daar vandaan connecties kunnen leggen met de reeds bekende stambomen.

Lees meer: Folkert Johannes van der Schaaff

De Johanna van der Schaaff en de bijbehorende familie Hakkenbroek horen waarschijnlijk in de stamboom van Jan Hendrik thuis.

Lees meer: Johanna van der Schaaff

Dit is een lijst met personen die nog niet in de stamboom zijn verwerkt.

Genealogy Stats