Niet alle "van der Schaaff"en dragen ook altijd de dubbele-F aan het einde. Hoewel dit onderzoek zich in principe alleen richt op de "van der Schaaff" variant met de dubbele-F, zijn er toch een aantal gevallen bekend waarbij de enkele-F ("van der Schaaf") voorkomt door wisselingen. Deze zijn niet per se schrijffouten!

 

Sierk is de oudste zoon van Andries Gerbens Schaafsma.

Lees meer: Sierk Andries van der schaaff (1786)

Klaas heeft drie kinderen met de achternaam "van der Schaaf".

Lees meer: Klaas Sierks van der schaaff (1813)

Janke is de dochter van Jan Alderts van der Schaaf.

Lees meer: Janke van der schaaff (1855)